بیمارستان امام رضا (ع)-501 ارتش

نام بخش

طب تسکینی و حمایتی ( مددکاری )

محل استقرار بخش

محوطه بیمارستان ( کنار داروخانه )

تخصص بخش

درمانی - حمایتی

تعداد تخت

0

رئیس بخش

مترون محترم بیمارستان امام رضا ( ع ) ، سرکار خانم هما قادری

مسؤول بخش

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ، خانم سیما خنداب پور

تجهیزات بخش

-

فعالیتهای بخش

در مراجعه اولیه بیمار به بخش ، پس از مشاوره پزشمی تخصصی به همراه روان شناس مسائل و مشکلات جسمی و روحی بیمار و خانواده آنان رصد شده و پس از ارزیابی دقیق شرایط و نیازمندی ها ، بیمار به واحد های تخصصی مرتبط ارجاع می شود و بعد از آن پرونده الکترونیکی برای بیماران تحت پوشش تشکیل خواهد شد ، برگزاری مشاوره های خصوصی و گروهی در زمینه های روان شناسی ، تغذیه ، مراقبتهای معنوی و همچنین مددکاری اجتماعی از مواردی است که دارای اهمیت بسزایی می باشد .

 سایر توضیحات

سایر خدمات قابل ارائه در این بخش عبارتست از :

1-     انجام مصاحبه با بیماران و خانواده های آنان جهت بیان مشکلات و آلام آنان .

2-     ارائه مشاوره و خدمات روان درمانی به بیماران و خانواده های آنان .

3-     ارزیابی بیماران نسبت به دیدگاه انان به ادامه زندگی .

4-     ارائه خدمات روان درمانی فردی و گروهی به بیماران و خانواده های آنان .

5-     مشاوره و آموزش مراقبتهای خانوادگی به خانواده بیماران .

6-     استفاده از مشاوران مذهبی و عقیدتی در تسکین بیماران و خانواده های آنان .

7-     ارائه الگوهای مراقبت معنوی بر اساس آموزه های دینی .

8-     ارائه بسته های آموزشی به بیماران و خانواده های آنان به صورت حضوری و غیر حضوری

9-     ارائه مطالب آموزشی در وب سایت بیمارستان و امکان پرسش و پاسخ برای بازدید کنندگان .

10- ارائه مشاوره های تلفنی به بیماران در ساعات اداری .

11- ارائه خدمات تلفن گویا در 24 ساعت شبانه روز .