بخش داخلی بانوان بیمارستان امام رضا (ع)

نام بخش

داخلی بانوان

محل استقرار بخش

طبقه سوم ضلع شمالی

تخصص بخش

نورولوژی، ریه، عفونی، داخلی، روماتولوژی، گوارش، غدد

تعداد تخت

20

رئیس بخش

خانم دکتر دادمنش

سرپرستار بخش

عصمت کاردان

تجهیزات بخش

الکتروشوک، نوار قلب، پمپ انفوزیون ، ساکشن ، اتوسکوپ ، افتالموسکوپ ، ترمومتر ، چکش رفلکس، گوشی معاینه

 

فعالیتهای بخش

بستری وبیماران در سرویس های مربوطه و درمان آنان بر اساس برنامه درمانی

راند آموزشی توسط پزشکان

کمک در انجام تحقیقات

آموزش پرسنل جدید الورود  

 سایر توضیحات