بیمارستان امام رضا (ع) 501 ارتش

نام واحد

قرارگاه

درباره واحد

قرارگاه بیمارستان501آجا یکی از واحدهای تحت نظر معاونت اداری و پشتیبانی بیمارستان بوده که خود دارای سه زیر مجموعه اصلی می باشد.

محل استقرار

زیرزمین

رئیس واحد

حسن مومنی فر

شرح وظایف واحد

 وظایف این واحد مابین زیر مجموعه های آن تقسیم گردیده است.

زیر مجموعه ها

این واحد دارای 5 زیر مجموعه می باشد:1-واحد انتظامات  2-واحد ترابری    3-واحد خشکشویی          4-گروه کار      5-قسمت باغبانی

واحد انتظامات مسئول برقراری نظم داخلی بیمارستان بوده واحد ترابری مسئول امور ترابری بیمارستان شامل اعزام بیماران ،تهیه دارو و همچنین تهیه خون و فراورده های آن می باشد -واحد خشکشویی  مسئول شستشو و آماده سازی لباسهای بیماران، ملحفه و پتوهای آنها می باشد، همچنین شستشوی لباس پرسنل بیمارستان نیز توسط آنها انجام می پذیرد-گروه کار که مسئول حمل و جابجایی وسایل در داخل بیمارستان میباشند

سایر توضیحات