بیمارستان امام رضا (ع) 501 ارتش

نام بخش

جراحی مردان 2

محل استقرار بخش

طبقه 5

تخصص بخش

ارولوژی/دیسکوپاتی/ارتوپدی

تعداد تخت

19

رئیس بخش

دکتر حسن نیرومند

سرپرستار بخش

سعید گلستانی

تجهیزات بخش

تعداد 19 تخت فعال با 5اتاق خصوصی//کلیه تختها تجهیز به تلویزیون32LED،کاناپه تخت شو،صندلی همراه//

نسل جدید الکتروشوکCORPULS//

فعالیتهای بخش

درمان انواع شکستگیها //تعویض مفصل زانو-لگن//درمان پای پرانتزی//پارگی رباط زانو//دیسک کمر//انواع توده های

استخوانی//درمان انواع سنگهای مجاری ادراری و کلیه ها// جراحی پروستات//واریکوسل//بیضه نهفته//جراحی و ترمیم

تومورهای مثانه// وسایر بیماریهای مرتبط....

کلیه خدمات فوق توسط پزشکان و پرستاران بسیار مجرب و باتجربه و اخلاق حرفه ای ارایه میگردد

 سایر توضیحات