بیمارستان امام رضا (ع) 501 آجا

نام بخش

جراحی مردان یک

محل استقرار بخش

طبقه چهارم بال غربی

تخصص بخش

جراحی عمومی جراحی گوش و حلق و بینی-جراحی مغز و اعصاب-جراحی پلاستیک

تعداد تخت

19

رئیس بخش

دکتر امیر حسین ناصری

سرپرستار بخش

شیما ذکائی

تجهیزات بخش

ترالی کد-الکتروشوک-پالس اکسیمتر-انواع ستهای پانسمان و جراحی و بخیه-الکتروکاردیوگرام-پرینتر-کامپیوتر-تخت معاینه-برانکارد-ویلچیر-واکر-......

فعالیتهای بخش

کلیه مراقبتهای قبل و بعد از جراحی-تعویض پانسمان-مراقبت از بیماران بدحال منتظر تخت icu-کلیه اقدامات تشخیصی و درمانی-مراقبتهای تخصصی بیماران متفرقه بستری در بخش-...

 سایر توضیحات