بیمارستان امام رضا(ع)- 501 آجا

نام واحد

فناوری اااطلاعات

درباره واحد

واحد فناوری اطلاعات بیمارستان امام رضا(ع) کلیه امور کامپیوتری بیمارستان از قبیل سخت افزار ، نرم افزار و شبکه و همچنین بر انجام امور بیماران از پذیرش تا ترخیص توسط HISنظارت دارد .

محل استقرار

طبقه چهارم

رئیس واحد

حمید روحانی

شرح وظایف واحد

پشتیبانی و راهبری شبکه پسیو و اکتیو بیمارستان

پشتیبانی و راهبری سیستم اطلاعات بیمارستان (HIS)

تعمیر ، ارتقاء و نگهداری سخت افزارهای موجود

آموزش به کاربران

پشتیبانی و راهبری سایر نرم افزارهای بیمارستان

زیر مجموعه ها

واحد سخت افزار: محمد عطا صفاری

واحد نرم افزار : علی جمشیدی

واحد شبکه : احسان ابراهیمی

سایر توضیحات

کارشناسی ، انتخاب و خرید نرم افزار های جدید

کارشناسی ؛ انتخاب و خرید سخت افزارهای جدید

انجام و برقراری ارتباطات شبکه ای مورد نیاز

و...