بیمارستانامام رضا (ع) -501 ارتش

نام واحد

اورژانس

درباره واحد

پرسنل بخش با سمت سرپرستار،پرستار،بهیار،کمک پرستار ، منشی و کارمند در سه شیفت کاری صبح و عصر و شب مشغول به کار هستند که اینمجموعه شامل پرسنل رسمی و قراردادی می باشد.

محل استقرار

بخش اورزانس در طبقه همکف ضلع شرقی بیمارستان واقع شده است .

رئیس واحد

ریاست بخش جناب آقای دکتر امیر شاهورانی نسب  و سرپرستار بخش جناب آقای روح اله علی نژاد

شرح وظایف واحد

در این بخش اموری مانند تریاژ،تزریقات ،اتاق عمل سرپایی ، اتاق CPR،اتاق گچ ، اتاق ایزوله ،آزمایشگاه فعال و آماده به خدمت جهت بیماران  می باشد.هر تخت بیمار مجهز به ساکشن ، اکسیژن سانترال و مانیتور می باشد ، که در مواقع لزوم استفاده می گردد.

زیر مجموعه ها

این بخش دارای 8 اتاق که شامل اتاق نظافت , اتاق بین , اتاق معاینه پزشک , اتاق استراحت پزشکان , صندوق اورژانس،پذیرش اورژانس , اتاق ایزوله روانی.

اتاق پرستار تریاژ،اتاق تزریقات ، اتاق عمل، اتاق CPR ، اتاق گچ ، آزمایشگاه ، اتاق ایزوله ، سرویس بهداشتی آقایان و بانوان ، اتاق رست آقایان وبانوان می باشد.

اتاق پزشکان در ابتدای بخش قبل از درب ورودی اورژانس دست چپ می باشد که در مجاورت آن اتاق ایزوله روانی و اتاق استراحت پزشکان واقع شده است.

اورژانس به صورت یک unitواحد میباشد که مجموعا دارای 8 تخت بوده که بصورت یک پرده از هم دیگر مجزا میشود.

سایر توضیحات

شرح وظایف

شرح وظایف سرپرستار

سرپرستار مرکز آموزشی بهداشتی-درمانی وتوانبخشی پرستاری است که اداره کارکنان پرستاری ، تجهیزات و ارائه خدمات پرستاری یک واحد را بر عهده دارد.

وظایف سرپرستارمرکزبهداشتی

استانداردهای مراقبتی به شرح زیر است:

الف-جمع آوری اطلاعات و برنامه ریزی:

1-    بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت

2-    تعین خط مشی جهت واحد مربوطه در راستای اهداف کلی سازمان

3-    برنامه ریزی در جهت اجرای استانداردهای مراقبتی

-4تنظیم برنامه کار کارکنان تحت نظارت در شیفت های مختلف

ب- سازماندهی:

-1تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان درجهت حل مشکلات واحد مربوطه (کارکنان مددجویان / بیماران و...)

-2برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحدها

-3توجه به نیازهای کارکنان وایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی

4-    انجام مراقبت های پرستاری در مواقع اورژانس

هدایت ورهبری:کنترل هدایت و ارزشیابی

1- کنترل حضور و غیاب پرسنل تحت سرپرستی

2- تکمیل فرم ارزشیابی کارکنان جهت پرسنل تحت سرپرستی

3- ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کادر تحت سرپرستی از طریق:بررسی رضایت مندی مددجویان-بیماران-همکاران با ابزار مناسب (مشاهده-چک لیست و...)

4- ارزشیابی اثربخشی آموزش های داده شده به کارکنان مددجویان خانوادهودانشجویان

5- کنترل و پیگیری ثبت  و اجرای دستورات پزشک و نظارت اجرای آن

 

شرح وظایف بهیار

بهیار با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرآیند پرستاری و استانداردهای مراقبتی فعالیت های زیر را در امور مراقبت از مددجویان و بیماران تحت نظارت مسئول شیفت انجام دهد.

1-    کسب دستور وبرنامه کار از مسئول شیفت

2-     کمک در امر پذیرش- ترخیص وانتقال مددجویان به/از مرکز بهداشتی درمانی و انتقال بیمار از بخش به بخش

3-    تامین نیازهای بهداشتی اولیه مددجو شامل : تهمین بهداشت پوست و مو تامینبهداشتدهانودندان

4-    کمک درتامین نیازهای تغذیه ای مددجو شامل:کمک در دادن غذا به بیمارانی که نمی توانند به تنهایی غذا بخورند وتغذیه به وسیله لوله معده(گاواژ)

شرح وظایف کمک پرستار

کمک پرستار فعالیت های مشروحه زیر را در امر مراقبت های اولیه از بیمار به صورت خدمات  غیر حرفه ای- تحت نظارت پرستار به شرح زیر انجام می دهد:

1-    کسب دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه

2-    تامین نیازهای بهداشتی اولیه مددجو برحسب صلاحدید سرپرست مربوطه شامل:

حمام دادن یا کمک درحمام کردن- دهان شویه-امورنظافتی مانند شستن دست وصورت-کوتاه کردن ناخن ها- تعویض البسه - مرتب کردن مددجو-ماساژ- تغییر وضعیت - شیو

3-     کمک درغذا خوردن به مددجویانی که قادر به این کار نیستند.

5-    دادن لگن و لوله به مددجویان بنا به نیاز بیمار و شستشو وضد عفونی آنها با رعایت اصول بهداشتی

شرح وظایف منشی

منشی بخش پرستاری مسئولیت انجام کلیه امور دفتری بخش را زیر نظر مستقیم سرپرستار به شرح ذیل عهده دار می باشد.

1- کسب دستور و برنامه کار ازسرپرستار یا پرستار مسئول

2- انجام امور اداری مربوط به پذیرش بستری و ترخیص بیماران:

3- راهنمایی بیماران در موقع بستری به اطاق گرفتن لباساشیاءقیمتی و... بیماروتحویل به خانواده و... طبق ضوابط مرکز

4- دریافت پرونده بیمار هنگام پذیرش

5- آماده کردن پرونده بیماران بخش

شرح وظایف خدمات :

1.     شستشوو ضدعفونی اتاق بیماران ترخیص شده شامل کلیه وسایل و تجهیزات اتاق بیماران(تخت و تشک،میز و لاکر و کمد و...)و سرویس های بهداشتی در الویت کاری هر شیفت قرار دارد.

2.     نظافت روزانه تمامی توالت ها و حمام ها در هر شیفت کاری به نحوی که تمیزی آنها مشهود بوده و بوی بد از آنها خارج نشود.

3.     جای مایع صابونها باید بعد از هر بار خالی شدن به خوبی شسته و خشک گردد و مجددا از مایع پر شود.

4.     تمامی درب ها و پنجره ها و شیشه های بخش ها،اتاقها و سرویس های بهداشتی ،تی شوی ها کاملا تمیز باشد.

5.کف تمامی اتاقها و راهروهای اصلی و فرعی،سرویس های بهداشتی و راه پله ها در هر شیفت به گونه ای تمیز شود که جرم یا آلودگی بر رو و گوشه و اطراف آن دیده نشود.