کلاس های آموزش آشنایی و پیشگیری از آنفلوانزا در مورخ 98/9/18 برگزار گردید

برگزاری کلاس های آموزش آشنایی و پیشگیری از آنفلوانزا

هر ساله با فرارسیدن فصل سرما بیماری آنفلوانزا در کشور شیوع پیدا می کند با توجه به شیوع این بیماری  در راستای پیشگیری از آنفلوانزا و آگاهی رسانی به کارکنان و مراجعان کلاس آموزشی آشنایی و پیشگیری از آنفلوانزا توسط دکتر حسینی شکوه (استاد بیماری های عفونی ) در سالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار گردید.