بیمارستان امام رضا (ع)

نوبت دهی تلفنی

 

************************************

جهت اخذ نوبت از کلیه درمانگاه های بیمارستان با شماره

تلفن : 86095371

تماس و نوبت مورد نظر خود را اخذ نمائید.

************************************