بیمارستان امام رضا (ع)

درمانگاه های تخصصی

درمانگاه طب سنتی

درمانگاه پایش

درمانگاه عفونی

درمانگاه گوارش

درمانگاه طب پیشگیری

درمانگاه اختلالات جنسی

درمانگاه چشم

درمانگاه آندوسکوپی

درمانگاه جراحی عمومی

درمانگاه خون

درمانگاه قلب

درمانگاه طب فیزیکی

درمانگاه روماتولوژی

درمانگاه ارتوپدی

درمانگاه جراح توراکس

درمانگاه اطفال

درمانگاه داخلی

درمانگاه پوست

درمانگاه جراحی فک

درمانگاه جراح ستون فقرات

درمانگاه اعصاب داخلی

درمانگاه زنان و زایمان

درمانگاه ریه

درمانگاه تغذیه

درمانگاه غدد

درمانگاه گوش و حلق وبینی

درمانگاه فوق تخصص جراحی پستان

درمانگاه اوپتومتری

درمانگاه ارولوژی

درمانگاه جراحی پلاستیک

درمانگاه روانشناس

درمانگاه کلینیک درد

درمانگاه جراح دست

درمانگاه جراحی دیسک و ستون فقرات

درمانگاه اعصاب و روان

درمانگاه بیهوشی

درمانگاه جراحی پستان

درمانگاه جراح مغز واعصاب