بیمارستان امام رضا (ع)

                                         

برنامه ملاقات بیماران در بیمارستان امام رضا (ع)

 بخشICU

روزهای دوشنبه ، چهارشنبه و جمعه ساعت 15:30 الی 16

 بخشCCU

روزهای دوشنبه ، چهارشنبه و جمعه ساعت 15:30 الی 16

سایر بخش ها

همه روزه از ساعت 14 الی 16