مطالب


برگزاری جلسه دوم کارگاه آموزشی اعتبار بخشی

برگزاری جلسه دوم کارگاه آموزشی اعتبار بخشی خبر

۱۳۹۸/۱۰/۲۴
جلسه دوم کارگاه آموزشی اعتبار بخشی در مورخه 24/10/98 برگزار شد
برگزاری کمیته اخلاق بالینی

برگزاری کمیته اخلاق بالینی خبر

۱۳۹۸/۱۰/۱۵
برگزاری کمیته اخلاق بالینی
برگزاری کمیته ارتقا راهبردی خدمات بخش اورژانس

برگزاری کمیته ارتقا راهبردی خدمات بخش اورژانس خبر

۱۳۹۸/۰۹/۲۳
کمیته ارتقا راهبردی خدمات بخش اورژانس در مورخه 98/9/19 برگزار گردید
برگزاری کلاس های آموزش آشنایی و پیشگیری از آنفلوانزا

برگزاری کلاس های آموزش آشنایی و پیشگیری از آنفلوانزا خبر

۱۳۹۸/۰۹/۱۹
کلاس های آموزش آشنایی و پیشگیری از آنفلوانزا در مورخ 98/9/18 برگزار گردید
برگزاری کمیته مرگ و میر و عوارض بیمارستانی

برگزاری کمیته مرگ و میر و عوارض بیمارستانی خبر

۱۳۹۸/۰۹/۱۸
کمیته مرگ و میر و عوارض بیمارستانی در مورخه 98/9/16 برگزار گردید
برگزاری کمیته اخلاق بالینی بیمارستان

برگزاری کمیته اخلاق بالینی بیمارستان خبر

۱۳۹۸/۰۹/۱۸
در مورخه 98/9/17 کمیته اخلاق بالینی بیمارستان برگزار گردید.