چهارشنبه, 27 تير 1397          

درمانگاه پوست

ساعت درمانگاه

روزهای درمانگاه

نام پزشک

8-13

دوشنبه - چهارشنبه

دکترمحمدتقی تایبی

8-13

شنبه و سه شنبه

دکترالهیارطاهری

8-13

یکشنبه

دکتررقیه شمس الدینی


دانشگاه علوم پزشکی ارتش - بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امام رضا (ع)
آدرس : تهران - خیابان فاطمی غربی - خیابان شهید اعتمادزاده / تلفن : 55-88028350 - 021

DOURAN Portal V3.9.8.7

V3.9.8.7

مقالات تحقیق

دکتر آناهیتا علیزاده

moai game platform center

تجهیزات دندانپزشکی