چهارشنبه, 15 مهر 1394 English          

 آزمایشگاه
آزمایشگاه بیمارستان امام رضا(ع) با دارابودن بخشهای سرولوژی اختصاصی، بیوشیمی، هماتولوژی، سرولوژی، میکروب شناسی، بانک خون و پاتولوژی و مجهز بودن به دستگاههای اتوآنالایزر بیوشیمی، آنالایزر هماتولوژی، الایزا، الکتروفورز، کوآگولامتر و خدمات خود را به مراجعین وبیماران این مرکز ارائه می کند.دانشگاه علوم پزشکی ارتش - بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امام رضا (ع)
DOURAN Portal V3.9.8.40
V3.9.8.40