جمعه, 4 خرداد 1397          

 آزمایشگاه
آزمایشگاه بیمارستان امام رضا(ع) با دارابودن بخشهای سرولوژی اختصاصی، بیوشیمی، هماتولوژی، سرولوژی، میکروب شناسی، بانک خون و پاتولوژی و مجهز بودن به دستگاههای اتوآنالایزر بیوشیمی، آنالایزر هماتولوژی، الایزا، الکتروفورز، کوآگولامتر و خدمات خود را به مراجعین وبیماران این مرکز ارائه می کند.دانشگاه علوم پزشکی ارتش - بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امام رضا (ع)
آدرس : تهران - خیابان فاطمی غربی - خیابان شهید اعتمادزاده / تلفن : 55-88028350 - 021

DOURAN Portal V3.9.8.7

V3.9.8.7

مقالات تحقیق

دکتر آناهیتا علیزاده

moai game platform center

تجهیزات دندانپزشکی